04.05.2016
Meclis'te Kürdistan Tartışmaları sürüyor - 17.12.2013

2013-12-17 14:37:36

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Sayın Başkan, şimdi, dün gece burada bir tartışma yaşandı. Buradaki tutanaklar üzerinden, Van Milletvekilimiz Sayın Özdal Üçer'in "Kürdistan İşçi Partisi üyesiyim. Bundan gurur duyuyorum." cümlesini sarf ettiği ve bunun tutanağa geçtiği ifade edildi.

Bunun üzerine hem grup başkan vekilleri arkada bir toplantı yaptı hem de burada grup başkan vekillerine önce söz verildi ve daha sonra Sayın Özdal Üçer'e Genel Kurul tarafından bir kınama cezası oylandı ve bu şekilde bir karar çıktı.

Şimdi, Van Milletvekilimiz Sayın Özdal Üçer böyle bir cümle kullanmadığını ifade ediyor, bizler de bugün Tutanak Hizmetleri Müdürlüğüne gittiğimizde ses kayıtlarında böyle bir cümleye rastlamadık. Nitekim oradaki uzmanların da ses kayıtlarını dinlemesiyle sayın milletvekilimizin böyle bir cümle kullanmadığı kanaati orada da, oradaki uzmanlar tarafından da dile getirildi.

Dolayısıyla, muhtemelen, ya buradaki psikolojik ortamdan dolayı ya da diğer siyasi partilerin grup başkan vekillerinin tavrından dolayı, yönlendirmesinden dolayı arkadaşımıza karşı haksız bir uygulama yapılmış ve haksız bir ceza verilmiştir.

Biz bu durum itibarıyla, bu kınama cezasının geri alınmasını, o tartışmayla ilgili bütün hususların da tutanaktan çıkarılmasını istiyoruz. Bu nedenle de Genel Kurula ara vermenizi, grup başkan vekilleriyle bir toplantı yapıp ses kayıtlarının tekrar dinlenmesini, Barış ve Demokrasi Partisi olarak talep ediyoruz çünkü, aksi hâlde, bu Meclisin güvenilirliğine dair ciddi bir kuşku oluşacaktır. Milletvekilimizin sarf etmediği bir cümle de eğer burada yazdırılıp ses kaydında ispatlanamıyorsa burada çok ciddi bir sorun ve sıkıntı vardır.

BAŞKAN - Sayın Baluken, çok vahim bir iddia ortaya koydunuz. Yani tutanaklar… Şunu demek istiyorsunuz, yanlış anlamadıysam: "Tutanaklarda var yazılı olarak…"

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Ses kaydında yok.

BAŞKAN - "…fakat ses kayıtlarının incelenmesinde bu gerçekleşmemiş." diyorsunuz.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Evet, evet.

BAŞKAN - Böyle bir şeyi kabul edemeyiz tabii ama bunu da nasıl bir şekilde tekrar tespit edeceğimizi bir…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Sayın Başkan, toplantıya ara verip ses kayıtlarını dinlemenizi, grup başkan vekillerinin ses kayıtlarını dinlemelerini ve buradaki uzmanların da ses kayıtlarıyla ilgili görüşlerini almanızı tavsiye ediyoruz.

BAŞKAN - Sayın Baluken, eğer müsaade ederseniz, bu görüşmeleri bitirelim, ondan sonra bu isteğinizi yerine getireyim de konuşalım.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Ama burada önemli bir husus var Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Tabii efendim, günümüz uzun, bu…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Yani biz bu koşullar altında bu oturumun sürdürülmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.

35
MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Olur mu öyle şey!
İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Çünkü ola ki bir milletvekilimiz bir cümle kullandığı zaman, eğer tutanaklarla ilgili böyle bir güvensizliğimiz var ise yine farklı bir şekilde oraya yansıtılabilir, yazdırılabilir ve önümüze getirilebilir. Dolayısıyla, şu anda ara vermeniz ve bu konuyu netleştirmeniz, milletvekilimizle ilgili kınama cezasını da geri almanız gerekir.

BAŞKAN - Sayın Elitaş, buyurunuz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, dünkü tartışmadan haberim yok, arkadaşlarımın ifadesi çerçevesinde ifade ediyorum: Dün burada konuşan Van Milletvekili "PKK terör örgütü üyesi olmaktan gurur duyuyorum. PKK terör örgütü, terör örgütü değildir." diye… Türkiye Büyük Millet Meclisi o konuyu değerlendirmiş ve kınama cezası vermiş. Şu anda Sayın Baluken'in ifade ettiğine göre, Van Milletvekili PKK terör örgütü üyesi olmaktan gurur duymadığını ifade etmiş…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Hayır, öyle bir cümle yok Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - …PKK terör örgütünün de, PKK'nın da terör örgütü olmadığını ifadesi anlamında tutanaklarda var ama…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Bu anlamda bir cümle oraya yazılmış.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Tutanaklarda var ama…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Öyle bir şey yok…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) -…ses kayıtlarında olmadığını ifade ediyor.

BAŞKAN - Evet.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bunu grup başkan vekillerinin incelemesi değil, Meclis Başkanlığının tutanaklarla ses kayıtlarını inceleyip o konuda bir karar vermesi gerekir.
BAŞKAN - Sayın Baluken, eğer müsaade ederseniz, bu görüşmeleri bitirelim, ondan sonra bu isteğinizi yerine getireyim de konuşalım.
İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Ama burada önemli bir husus var Sayın Başkanım.

BAŞKAN - Tabii efendim, günümüz uzun, bu…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Yani biz bu koşullar altında bu oturumun sürdürülmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Olur mu öyle şey!

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Çünkü ola ki bir milletvekilimiz bir cümle kullandığı zaman, eğer tutanaklarla ilgili böyle bir güvensizliğimiz var ise yine farklı bir şekilde oraya yansıtılabilir, yazdırılabilir ve önümüze getirilebilir. Dolayısıyla, şu anda ara vermeniz ve bu konuyu netleştirmeniz, milletvekilimizle ilgili kınama cezasını da geri almanız gerekir.

BAŞKAN - Sayın Elitaş, buyurunuz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, dünkü tartışmadan haberim yok, arkadaşlarımın ifadesi çerçevesinde ifade ediyorum: Dün burada konuşan Van Milletvekili "PKK terör örgütü üyesi olmaktan gurur duyuyorum. PKK terör örgütü, terör örgütü değildir." diye… Türkiye Büyük Millet Meclisi o konuyu değerlendirmiş ve kınama cezası vermiş. Şu anda Sayın Baluken'in ifade ettiğine göre, Van Milletvekili PKK terör örgütü üyesi olmaktan gurur duymadığını ifade etmiş…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Hayır, öyle bir cümle yok Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - …PKK terör örgütünün de, PKK'nın da terör örgütü olmadığını ifadesi anlamında tutanaklarda var ama…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Bu anlamda bir cümle oraya yazılmış.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Tutanaklarda var ama…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Öyle bir şey yok…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) -…ses kayıtlarında olmadığını ifade ediyor.

BAŞKAN - Evet.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bunu grup başkan vekillerinin incelemesi değil, Meclis Başkanlığının tutanaklarla ses kayıtlarını inceleyip o konuda bir karar vermesi gerekir.

BAŞKAN - Şimdi, bu konuda…

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkanım, ismimin geçtiği bir asılsız ithamla karşı karşıyayım ve uydurma bir yaklaşımla karşı karşıyayım. Ben, bununla ilgili, kendimi doğrudan ilgilendirdiği için ve hem şahsım hem ülke açısından çok hayati bir konu olduğu için söz talep ediyorum. Kendi açıklamalarımın doğrudan açıklamasını yapabilecek iradeye ve kabiliyete sahibim. Sayın Başkanın benim adıma açıklama yapma gibi bir hakkı, yetkisi yoktur. Neyse bu konuda ben açıklama yapayım diye sizden müsaade istiyorum.

BAŞKAN - Şimdi, tabii, Sayın Üçer, bu talebinizi yerine getirebiliriz çünkü geçmiş tutanaklarla ilgili bir düzeltme talebiniz vardır. Onun için, beyanınızın düzeltilmesi üzerine buyurunuz Sayın Üçer.

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biz her türlü siyasal tartışmaya açık ve tartışmalarla, insani diyaloğa dayalı tartışmalarla her türlü sorunun çözülebileceği kanaatindeyiz ve bu konuda diyalogdan hiçbir zaman çekinmedik ama hakaret, küfür, tehditlere ilişkin bizim insani refleksler geliştirmemiz de bizim en doğal hakkımız. Hiç kimsenin bir halkı terörize eden gerçekleri gerçek dışı bir dille ifade etme hakkına sahip olmadığını ifade etmek istiyorum. Ben bir siyasi temsilci olarak, bir Kürdistanlı olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ülkede cumhuriyet tarihinin kuruluşundan bu yana, karanlık birtakım güçlerin bu devlette halkları karşı karşıya getirdiğini ve devlet adına devlet güçlerinin birçok katliamının olduğunu ve bu yapılan katliamları basında çarpıtıp farklı örgütlere mal ettiğine tanıklık eden bir birey olarak ben, Kürdistan'da kurulmuş Kürdistan İşçi Partisinin bir parti olarak kurulduğunu ama o dönemin siyasi koşullarının buna elverişli olmadığını ve kendisine yönelen devlet baskısından dolayı silaha sarılmak zorunda kaldığını ve PKK'nin bir özgürlük hareketi olduğunu mitinglerde de ifade etmişim, bunun hukuki sorumluluğunu üstüme alıyorum. PKK'yi bir terörist örgüt olarak görmediğimi, özgürlük hareketi olarak değerlendirdiğimi her platformda ifade etmişim. Bunun için idam sehpasında kendi sehpamı tekmeleyecek kadar bir iradeye sahibim ve burada PKK'ye atfedilen katliamların, PKK'ye atfedilen suçların aslında devlet güçleri tarafından işlendiğini; köylerin yakılıp yıkıldığını, on binlerce insanın asit kuyularına atıldığını, insanların idam edildiği…

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Aynısını söylüyor, düzeltmiyor ki.

ÖZDAL ÜÇER (Devamla) - köylerde yakılan canlı canlı insanların olduğunu, buna ilişkin eski valilerin, eski askerî yetkililerin açıklamalarının olduğunu ifade ettim.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Dinlediğimiz şeylere bak ya.

ÖZDAL ÜÇER (Devamla) - Ama burada ayrı bir sorun var. Bu Mecliste, ben söylediğim her sözün arkasındayım. Aynı Deniz Gezmiş gibi, ben idam sehpasını kendi ayaklarımla

36
tekmelerim doğruyu söylemek pahasına. Çünkü, ben burada bu iş için görev aldım ve halka söz verdim, değerlerime söz verdim. Değerlerimden asla geri adım atmam, değerlerimi sahipsiz bırakmam. Ama önemli bir sorun, Meclisin güvenilirliği açısından birileri, söylenmiş ya da söylenmemiş sözleri, kendi tutanağını birilerine siyasi baskı oluşturup yapıyorsa o zaman Meclisin takdirine bırakıyorum.
Benimle ilgili de, benim ifadem alınmadan, benim görüşlerime başvurulmadan, benimle ilgili bir hukuki sürecin başlatılmış olması, kınama cezasının verilmiş olmasını da bir Meclis skandalı olarak değerlendiriyorum. Bir, en adi mahkemelerde bile ifadeye başvurulur, savunmada değerlendirilir, direkt muhatabı olan bensem, benim görüşlerime…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÖZDAL ÜÇER (Devamla) - …benim değerlendirmeme başvurmaksızın beni kınayan bir güdümlü Meclisi de ben kınamak istedim, kınıyorum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, ses kayıtlarında olmadığını ifade ettiği bir konu şu anda tekrar kürsüden hatip tarafından devam ediyor.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Şu anda söylüyor, neyini düzeltecek.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Şu anda söyledi zaten onu.

RECEP ÖZEL (Isparta) - Aynen konuştun onu.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Üçer.

Sayın milletvekilleri, bir konuya açıklık getireyim. Ondan sonra size söz vereceğim Sayın Halaçoğlu.

Şimdi, Sayın Üçer, İç Tüzük'ün 58'inci maddesi uyarınca düzeltme hakkını kullanıp geçen birleşimdeki olan şeyleri düzeltme hakkını kullanarak sözlerini dile getirdi.

Şimdi, Sayın Baluken'in, tutanaklarda yanlış geçtiğini ve ses kayıtlarında…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Olmayan cümleyi yazma.

BAŞKAN - …olmayan cümleyi yazma konusundaki itirazı İç Tüzük'ün 155'inci maddesi uyarınca işleme alınacak. Bunun için, şu anda benim yapabileceğim bir şey yok. Arzu ederseniz, o İç Tüzük'ün şu kadar bir maddesini okuyayım size: "Tam tutanağın bastırılıp dağıtılmasından başlayarak onbeş gün içinde ilgililer, gereken düzeltmelerin yapılması için Başkanlığa yazıyla başvurabilirler.

Bu başvurma üzerine, Başkanlık Divanı, gereken incelemeyi yapar. Başkanlık Divanı düzeltme istemini haklı görürse, bir düzeltme yayımlanır ve ait olduğu tutanak dergisine eklenir." diyor efendim. Onun için, benim şu anda sizin bu talebinizi yerine getirme durumum yok. Siz, Başkanlığa bunu başvurursunuz, Sayın Özdal Üçer de dile getirdi geçen birleşimdeki tutanaklarla ilgili sözlerini de, siz de o şekilde başvurursanız…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Sayın Başkan, ortada bir kınama cezası var.

BAŞKAN - Bu, şimdi…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Yani, olmayan, kullanmadığı bir cümle üzerine bir milletvekiline verilmiş olan bir kınama cezası var.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Şu anda aynı cümleleri yine kullandı.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Dolayısıyla, bununla ilgili durumun düzeltmesi gerekiyor.

BAŞKAN - Şimdi, ama, Sayın Baluken…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Bu, bir siyasi linçtir.

BAŞKAN - …bunu resmî olarak…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Hayır, "Üyesiyim." demek ayrıdır, "PKK'nin siyasi görüşlerini savunuyorum." demesi ayrıdır.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - "Ben Kürdistan İşçi Partisinin üyesiyim." şeklinde kullanmadığı bir cümle var. Sayın Özdal Üçer, PKK'nin dile getirmiş olduğu siyasi fikirleri, düşünceleri, ideolojileri savunabilir ama tutanağa "Üyesiyim." yazdırmak ayrı bir husustur.

BAŞKAN - Sayın Baluken, İç Tüzük'ün 155'inci maddesini okudum, gayet açık ve net. Tespit olduktan sonraki -sizin bu iddianız, söylediğiniz şey vahim bir olay- bir dönemde bu işlem yapılabilir ancak, ben onu bilemiyorum, İç Tüzük'e bağlı olarak…

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan, ben…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Ama, bunu hemen tüketmemiz gerekmiyor mu? Yani, burada…

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan, ben böyle bir itirazda bulunmayacağım.

BAŞKAN - E, tüketemiyoruz efendim, İç Tüzük'ün 155'inci maddesi açık.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Yani, Başkanlık Divanı yarım saatlik bir ara vererek bu durumu netleştirebilir, yarım saatlik bir ara vererek bu durum netleşebilir.

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Bu Meclis, kendi yaptığı eksikliği düzeltsin, ben böyle bir itirazda bulunmayacağım. Sonu nereye giderse gitsin, ben böyle bir itirazda bulunmayacağım. Bu Meclis kendisi düzmece birtakım…

İDRİS BALUKEN (Bingöl) -Nitekim, Tutanak Hizmetleri Müdürlüğü buraya beş dakika mesafede bir…

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Bu Meclis, kendisi düzmece birtakım…

BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim.

37
Buyurun Sayın Halaçoğlu.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Sayın Başkanım, her şeyden önce, az önce hatip, Anayasa'nın hem başlangıç ilkelerine hem de 126'ncı maddesine aykırı bir konuşmada bulundu. Hem Türkiye'de olmayan kürdistandan bahsetti hem de kürdistanda bir partinin bir milletvekili olduğunu ifade etti.

Şimdi, hem terör örgütüne hem de uluslararası olarak kabul edilmiş bir terör örgütüne mensup olmasından dolayı övündüğünü… Terör örgütünü öven bir konuşma yaptı.

Şimdi, ettiği yemine aykırı davranan bu vekilimizin her şeyden önce Meclisten özür dilemesi gerekli.

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Ne alakası var Sayın Başkanım?

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Tabii ki alakası var. Yani, bu hareketle….

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Sayın Başkan, sayın milletvekili burada istediği düşünceyi dile getirir, ona siz karar veremezsiniz.

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Burası bölücülük kürsüsü değil öyle.

YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) - Meclisin kürsüsünden olmayan bir kürdistandan bahsedecek ve bölücülük yapacak.

PERVİN BULDAN (Iğdır) - Sayın Başkan, şu anda konuşulan konular…

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, konuları birbirine karıştırmayalım lütfen. Talep ayrı bir taleptir, sizin söylediğiniz ayrı bir konudur.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan…

MEHMET GÜNAL (Antalya) - Aleni olarak kürsüde konuşma yaptı.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Elitaş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, yapmanız gereken, biraz önce açıkladığınız gibi, İç Tüzük'ün 155'inci maddesini uygulamak. Şu anda, İç Tüzük'ün 155'inci maddesini uygulamak, grup başkan vekilleriyle ara verilip yapılacak toplantıda ortaya çıkabilecek bir durum tespiti olması mümkün değil. Az önce ifade ettiğiniz gibi, konu Meclis Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ama asıl altı çizilmesi gereken nokta şu: Milletvekili çıktı: "Kürdistan doğumluyum, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım." Kürdistan'da kurulmuş bir siyasi partinin yasal zemin bulamadığından dolayı silaha sarılarak o partinin üyesi olduğunu ifade ederek yine bir kınama cezasını gerektirecek eylemde bulunmuştur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Bingöl) - Üyesi olduğunu ifade etmedi.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - O anlamda bu konunun İç Tüzük'ün 155'inci maddesi çerçevesinde yapılması gerekir.

ÖZDAL ÜÇER (Van) - Sayın Başkan, ben bunu söylemedim, kınama cezasını Meclis tekrar oylasın…

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Şu andaki yapılan konuşma yine İç Tüzük'ümüzün kınama cezasını gerektirecek bir konuşmadır.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, on beş dakika ara veriyorum.

Reklam
Benzer Videolar

Reklam
Haber Haberler Son dakika Son dakika Haberleri
Powered by bestanuce.com & Copyright 2012-2016 [email protected]
Google+ jinha diha anf
Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]