Gerilladan coşkulu 15 Ağustos kutlaması

2012-08-19 15:20:04
Yazdir

Demhat Tolhıldan-ANF 15:12 / 19 Auğustos 2012 Behdinan - Kürt özgürlük mücadelesinde “ilk kurşun” olarak ifadelendirilen 15 Ağustos’un yirmi sekizinci yıl dönümünün kutlamaları gerilla alanlarında da devam ediyor. Medya savunma alanlarında gerçekleşen bir kutlamada konuşan KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan, “15 Ağustos atılımının ulusal olmaktan, yerel olmaktan çok öteye bölgesel olma, evrensel olma, küresel olma boyutları var” dedi. Gerilla alanlarında gerçekleşen bu yıl ki 15 Ağustos kutlamalarına gerillanın coşkusu ve heyecanı damgasını vurdu.

Kürt özgürlük mücadelesinde “ilk kurşun” olara ifadelendirilen silahlı mücadelenin başladığı gün olan 15 Ağustos’un yirmi sekizinci yıl dönümü Kürtlerin yaşadığı bütün alanlarda coşku ile kutlandığı gibi gerilla alanlarında da aynı heyecan ve coşku ile kutlanıyor. Medya savunma alanlarında gerçekleşen kutlamalara KCK yürütme konseyi üyeleri Duran Kalkan ve Cemil Amed, YJA Star Anakarargah Komutanı Delal Amed, YJA Star Meclis Üyesi Koçerin Mardin HPG komutanlarından Koçero Urfa’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda gerilla komutanı ile gerilla katıldı.

Gerilla alanlarında gerçekleşen askeri tören bir dakikalık saygı duruşu ardından gerilla komutanları ve gerillaların bir birlerinin 15 Ağustos’unu kutlamasıyla devam etti. Kutlamanın ardında KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan gerillalara hitaben bir konuşma yaptı.

15 Ağustos büyük atılımının yirmi dokuzuncu yılına girdiklerini belirterek sözlerine başlayan Duran Kalkan, “Yeni atılım yılının ulusal diriliş bayramını başta Önder Apo olmak üzere tüm yoldaşlara ve halkımıza kutluyorum. Yirmi dokuzuncu atılım yılında özgürlük ve demokrasi mücadelesi yürüten herkese başarılar diliyorum. Büyük atılımın ölümsüz komutanı Mahsum Korkmaz yoldaş şahsında tüm 15 Ağustos şehitlerimizi, özgürlük ve demokrasi mücadelemizin tüm kahraman şehitlerini saygı ve minnetle anıyorum. Şehitlerimize verdiğimiz başarı sözünü bir kere daha yineliyorum” dedi.

‘YİRMİ DOKUZUNCU YILA DAHA COŞKULU GİRİYORUZ’

15 Ağustos atılımının yirmi dokuzuncu yılına hareket ve halk olarak daha coşkulu, daha örgütlü ve mücadeleci olarak girdiklerini ifade eden Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu zaten günlük olarak halkın yürüyüşünde, kutlamalarında, coşkusunda, sevincinde kendisini gösteriyor. Bu gerçek günlük olarak gerillanın geliştirdiği direnişlerde temsilini buluyor. Yirmi sekizinci atılımın yıl dönümünde sadece Türkiye siyasetinin değil, neredeyse bölge siyasetinin en çok tartışılan konulardan biri, belki de başta geleni bu atılımın açığa çıkardığı ve çözümünü dayattığı Kürt sorunu oluyor. Bu da yirmi sekiz yılda ortaya çıkartılan gelişmelerin gücünü gösteriyor. 15 Ağustos atılımının sadece ulusal düzeyde değil, bölgesel ve uluslar arası düzeyde de ne kadar etkili olduğunu, siyasi süreci ne denli etkileyen önemli gelişmeler ortaya çıkardığını gösteriyor. Demek ki yirmi sekiz yıl boyunca verilen mücadele boşuna gitmemiş. Harcanan emek, akıtılan kan, tüketilen zaman anlam bulmuş, değer bulmuş. Büyük bir gerçeklik, gelişme bunlar temelinde ortaya çıkmış. Şimdi 15 Ağustos atılımı işte bu oluyor. 15 Ağustos atılımı karşımıza dünya siyasetini etkileyen bir halk direnişini, gerilla savaşını, özgürlük mücadelesini yaratmış, var etmiş oluyor.”

‘YİRMİ SEKİZ YILLIK DİRENİŞ ÖZGÜR YAŞAM İRADESİNİ GÖSTERİYOR’

Yirmi sekiz yıllık bir direniş yaşandığına dikkat çeken Kalkan, bu kadar uzun süre mücadele eden, direniş gösteren halk sayısının az hem de parmakla sayılacak kadar az olduğunu belirtti. Kürt halkının yirmi sekiz yıllık mücadelesinin ciddi bir tutum olduğunu ifade eden Kalkan devamla şunları ifade etti: “Demek ki yirmi sekiz yıl boyunca özgürlük için direnmek, özgür yaşam tutkusundan, amacından vazgeçmemek, böyle bir yaşamı elde edebilmek için ödenmesi gereken bedelin hepsini ödeme gücü göstermek çok önemli, ciddi bir tutum. Bu Kürt halkının özgür yaşam ilkesini gösteriyor. Özgür yaşam ruhunun, bilincinin, iradesinin ne kadar güçlü bir biçimde oluştuğunu ifade ediyor. Özgürlük için her türlü bedeli ödeme iradesine, gücüne kavuştuğunu gösteriyor. Direnme kararlılığını ifade ediyor.”

‘KÜRT SOYKIRIMIYLA VARLIĞINI TESİS EDEN DEVLET SİSTEMİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Kürdistan’daki sömürgeci rejimin dünyanın diğer alanlarındaki sömürgecilikten çok faklı olduğunu, bir soykırım sistemi olduğuna dikkat çeken Kalkan, bu soykırımın, fiziki katliamdan asimilasyona kadar her tür yöntemle uygulandığını vurguladı. Soykırım ile ekonomik siyasi sömürgecilik arasında farklar olduğunu belirten Kalkan: “ Soykırım yürüten bir gücün ekonomik, sosyal, kültürel, askeri yaklaşımları çok daha farklı. Bu bakımdan Kürdistan üzerindeki egemenlik çok daha bütünlüklü, çok daha zalim, çok faşist, çok daha saldırgan ve yok edicidir. Kürt soykırımı üzerinde kendi varlığını tesis eden bir devlet sistemiyle karşı karşıyayız. Bu devlet sadece siyasi bir erk olarak kendini ortaya koymuyor. Kendini bir ulus olarak tanımlıyor, bir toplum yapmak istiyor. Devlet ulusu, devlet toplumu yaratıyor. Dolayısıyla Kürdün varlığını kendi varlığı için tehlike görüyor. Kendi varlığının yok edilmesi olarak algılıyor ve kendini var etme hedefini güden bir saldırı savaşı yürütüyor. Bu ciddi bir durum. Doğru yanlış ayrı bir konu fakat Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kürdistan’a, Kürt toplumuna böyle yaklaştığı, kendisini de bu biçimde tanımladığı tartışma götürmüyor. Bu bakımdan tabii ki Kürdistan üzerindeki egemenlik sistemi diğer halklar üzerindeki ulusal baskı sistemlerinden, sömürgeci sistemlerden çok farklı oluyor.”

’15 AĞUSTOS ATILIMININ EVRENSEL BOYUTLARI VAR’

Kürt halkının özgürlük bilincini, duygusunu, düşüncesini, fedakarlığını, örgütlülüğünü, siyasetini, askerliğini, silahını, silahsızını her şeyini 15 Ağustos’un yaratmış olduğu çizgiden aldığını belirten Kalkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Özgürlük için direnen bir halk, bu çizgi temellinde, bu direniş içinde yaratıldı. Özgür birey özgür kişilik böyle gelişti. Kadın özgürlük devrimi, özgür kadın hareketi böyle ortaya çıktı. Kürt insanının, toplumunun özgür olarak kendini yeniden var etmesi, dolayısıyla Kürdistan’ın dünya gericiliğinin güç aldığı, egemenlik kurarak baskı oluşturduğu bir alan olmaktan çıkartılarak insanlık için, Ortadoğu halkları için özgürlük, eşitlik ve demokrasi kalesi haline getirilmesi, bugün bütün halkların umudu olması, heyecan duyduğu, güç aldığı alan haline gelmesi böyle sağlandı. Bu gerçeği görelim. Bu boyutuyla tabii 15 Ağustos atılımının ulusal olmaktan, yerel olmaktan çok öteye bölgesel olma, evrensel olma, küresel olma boyutları var. Kürdistan için ne kadar ulusal kimlik, bilinç, irade, özgürlük hareketiydiyse Türkiye için de o düzeyde bir özgürlük ve demokrasi hareketidir.”

‘TÜRKİYE’DEKİ GELİŞMELER 15 AĞUSTOS ATILIMI TEMELİNDE OLUYOR’

“15 Ağustos atılımı kesinlikle 12 Eylül faşist askeri rejimine karşı bir demokratik Türkiye atılımıydı, demokratik Türkiye direnişiydi” diyen Kalkan: “Yirmi sekiz yıllık direniş bu temelde gelişti. Türkiye’de demokrasi adına ne varsa her şey bir yönüyle temsilini burada buldu. Bu da bu demokratik duruşun hem düşünsel bağını, çizgisini yarattı, hem mücadele duruşunu ortaya çıkardı, hem de siyasi gücünü yarattı. Bugün bunu herkes görüyor. Şunu kimse inkar edemez: 12 Eylül faşist askeri rejiminin çözülme, darbe yeme, aşınmasına dair Türkiye’deki her tür gelişme 15 Ağustos atılımı temelinde Kürdistan’da yürütülen direniş sayesinde oluyor. O direnişin etkisiyle oluyor. Ya bu direniş kırıyor değiştiriyor, ya da bu direnişe karşı mücadele edebilmek için özel savaş kapsamında değişiklik yapmak zorunda kalıyorlar. Ya doğrudan direniş değiştiriyor ya da direnişin dolaylı etkisi olarak ortaya çıkıyor. Şimdi herkes bu gerçeği daha fazla görüyor” şeklinde ifade etti.

‘KÜRT ÖZGÜRLÜK İRADESİ ESAS ALINMAZSA SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ’

Kürt özgürlük iradesinin esas alınmadığı sürece Türkiye’nin sorunlarının çözülemeyeceğine dikkat çeken Kalkan: “Aslında Kürdün bu 15 Ağustos atılımı ile ortaya çıkan özgürlük iradesi esas alınmadıkça Türkiye’nin sorunları çözülmez. Türkiye’de gerçek demokrasi gelişmez. Özgürlük olmaz, eşitlik olmaz, demokrasi olmaz. Ezilenler özgürlüğe kavuşamaz. Emekçiler, işçiler, memurlar emeklerini, haklarını aldığı, demokratik bir yaşama kavuşamazlar. Gençler gerçekten de ülkelerinin imkanlarını kendi geleceklerine bağlanmış, seferber edilmiş bir özgür gelecek edinemezler. Kadınlar özgürlük duruşu, bilinci, direnişi yürütemezler. Türkiye toplumu bir demokrasiye ulaşamaz.”

’15 AĞUSTOS’UN ORTADOĞU DEVRİMİ KARAKTERİ VAR’

15 Ağustos atılımının Türkiye demokratik devrim atılımı olduğu kadar, Ortadoğu devrim atılımı olma karakteri de var diyen Kalkan Kürt atılımının Arap alemine, Arap demokrasisine bu son dönemde çok daha fazla yansıdığını belitti. Suriye’deki gelişmelere dikkat çeken Kalkan, “Kürt-Arap ilişkilerini, ittifaklarını geliştirdiği gibi Kürdistan’daki özgürlük devrimini Arabistan’a, Arap toplumuna etkisini daha fazla arttırıyor, yayıyor. Bu gittikçe daha çok da güçlenecek. Mevcut Arap baharı denen isyan hareketinin Kürdistan’da yirmi sekiz yıldır süren özgürlük direnişiyle kopmaz bağı var. Belki bu sübjektif bir bağ değil, örgütsel bir bağ değil ama objektif olarak bu bağ kesinlikle var” şeklinde belirtti.

‘SEZAR’IN HAKKINI SEZAR’A VERELİM’

Ortadoğu’da yaşanan gelişmelerin temel dinamiğinin Kürt özgürlük hareketi olduğuna dikkat çeken Kalkan: “Öyle ABD’nin tavır alması, büyük Ortadoğu projesi temelinde Ortadoğu’da değişiklik yaratmasıyla gelişmeler olmuyor. Tam tersine Kürt halkının, Birinci Dünya savaşının ortaya çıkardığı Ortadoğu statükosunu ret etmesi, bu statükoyu yıkmak üzere yirmi sekiz yıllık savaş yürütmesi sonucunda bu gelişmeler oluyor. Statükoyu yıkan, parçalayan Kürt devrimidir, Kürdistan devrimdir, Kürdistan özgürlük direnişidir. Yanlış anlamamak lazım. Sezar’ın hakkını Sezar’a verelim. ABD’nin ne payı var? Bir de kalkıp deniliyor, ABD bölgedeki statükoyu parçalıyor, şu bu. ABD Kürdistan Özgürlük Devriminin Ortadoğu’daki bu ulus devletçi statükoyu parçalayarak Demokratik Ortadoğu devrimi yapması karşısında bu gelişmeleri engellemek, Ortadoğu’da kapitalist hegemonyayı yeniden tesis etmek, sürdürebilmek için saldırı yürütüyor.”

Kürt özgürlük hareketinin yirmi dokuzuncu 15 Ağustos yılında da özgürlük direnişini daha da büyüteceğini ifade eden Kalkan sözlerini “bîji serok Apo” sloganıyla bitirdi.

Konuşmasını sloganlarla bitiren Kalkan’a gerillalar da büyük bir coşku ile katıldılar. KCK Yürütme Konseyi üyesi Duran Kalkan’ın konuşmasının ardından gerillalar hazırladıkları moral etkinliğine geçtiler.

Moral etkinliğinde gerillalar hazırladıkları skeçleri, tiyatroları, şarkıları sundular. Moral sırasında bir taraftan büyük bir heyecan yaşanırken diğer taraftan da duygusal anlar yaşandı. Özellikle 14 Temmuz ölüm orucu direnişini ve 15 Ağustos 1984 eylemini ve sonrasını anlatan tiyatro gösterisi gerillalar da duygulu anlar yaşattı. Yine moral etkinliğinde sahne alan Koma Rojiyan müzik grubunun söylediği şarkılar gerillaların coşkusunu ve heyecanını daha da arttırdı. Gerillaların sık sık slogan atmaları da dikkat çeken bir husus oldu. 15 Ağustos kutlaması gerillaların çektikleri halaylarla sonlandı.

HDK-HDP Gençlik Meclisi ve Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu (DÖDEF) , Kobanê’de DAİŞ kuşatmasına karşı YPG saflarında savaşırken hayatını kaybeden Marmara Üniversitesi Öğrencisi ve DÖDEF üyesi Aziz Ürselendi’yi,  (Agir Amed)  Mehmet Ayvalıtaş Parkından Dört Yola yaptıkları yürüyüşle andı. [...]

Birçok Avrupa ülkesi ile Türkiye'de Kobanê için yapılacak yürüyüş için DBP İl teşkilatı broşür dağıttı. 

DBP, Avrupa ile Türkiye'nin birçok kentinde Kobanê için yarın yapılacak olan yürüyüşe ilişkin basın açıklaması yaptı. Ofis Cafeler Sokak'ta yapılan basın açıklamasında konuşan DBP İl Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt, gündemlerinde kepenk kapatma gibi bir eylemin söz konusu olmadığını vurgulayarak, 7'den 70'e herkesi yapılacak olan yürüyüşe davet ettiklerini belirtti. [...]

1 Kasım Dünya Kobanê ile Dayanışma günü vesilesiyle ortak bir açıklama yayınlayan, HDP, DTK, DBP eşbaşkanları ve HDK eşsözcüleri, “Kobanê, dünyanın her köşesinde, IŞİD vahşetine ve saldırganlığına karşı bir sembol haline gelmiştir. Kobanê ile dayanışmayı büyütmek, Irak ve Suriye’de bu saldırganlığın önünün alınması ve püskürtülmesi için önemli bir duygu ve fikir birliğinin yaratılmasına yol açacaktır” dedi. [...]

HDP Milletvekili Ata, Suruç'taki Kobanêli halkın yaklaşan kış koşulları da dikkate alınınca acil sağlık hizmeti gerektiğine dikkat çekerek, hükümete bu konudaki çalışmalarını sordu.

HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Urfa'nın Suruç ilçesindeki Kobanêli halka uygulanan sağlık hizmetleri hakkında Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. [...]

HABER MERKEZİ (DİHA) - İzmir ve Malatya'da yapılan eylemlerle Ermenek'deki kömür madeninde yaşanan iş cinayeti protesto edildi.


İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Karaman Ermenek'deki kömür madeninde yaşanan iş cinayetini protesto etmek için Konak Eski Sümerbank önünde basın açıklaması düzenledi.Hükümet lehine sloganların atıldığı eylemde, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Muhammed Yıldız, Ermenek Maden Ocağı'nda yaşanan iş cinayeti kar hırsıyla işlenmiş bir cinayet olduğunu ifade etti. [...]

ANKARA (DİHA) - Parti kuracağı belirtilen CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, partisinden istifa etti. İstifa gerekçesini açıklayan Tarhan, CHP'nin halkın duyarlılıklarından kopuk muhalefet anlayışı ile hareket ettiğini belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan CHP'den istifa etti. [...]

Yukarı Uç Dostum Yukarı Uç Dostum Yukarı Uç Dostum Yukarı Uç Dostum
Powered by bestanuce.com & Copyright 2012-2014 info@bestanuce.com

Bestanuce1.comon Google+